Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Władze

Władze WSKS Gdynia

REKTOR, dr Andrzej Pawelczyk - zainteresowania badawcze dotyczą problematyki stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza stosunków polsko-czechosłowackich oraz konspiracji polskiej w latach drugiej wojny światowej. Autor artykułów naukowych między innymi Katolicy - Polacy - Żydzi w "Przeglądzie Historycznym" oraz Międzywojenne stosunki polsko-czechosłowackie w ocenie publicystyki konspiracyjnej 1939-1945, "Zeszyty Naukowe KUL". Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. J. Kłoczowskiego: Konspiracyjna organizacja katolików - Front Odrodzenia Polski w latach 1941-45. Po stażu naukowym w Instytucie Luigi Stuno w Rzymie zainteresowanie polityką wschodnią Watykanu. Przez dwa lata pracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

DZIEKAN, dr Aneta Grygiel-Dorszewska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie przygotowała i obroniła rozprawę doktorską pt. Kształtowanie współczesnych wzorów męskości. Studium fenomenograficzne. Zainteresowania naukowe dotyczą społeczno-kulturowych procesów konstruowania płci i kwestii związanych ze zmianami jakie mają miejsce w obszarze współczesnej rodziny. Specjalistka z zakresu edukacji menedżerskiej, pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego.

PRODZIEKAN, dr Marta Doroba - zainteresowania badawcze i doświadczenie zawodowe obejmuje problematykę komunikacje społeczną, a także zagadnienia promocji i organizacji kultury. Absolwentka pedagogiki ze specjalnością animacji społeczno-kulturalnej i licznych kursów oraz szkoleń z tego zakresu. Rozprawa doktorska pt. Doświadczenie macierzyństwa: konteksty socjo-pedagogiczne, przygotowana została w UW-M w Olsztynie. Autorka m.in Komunikowanie płci: konteksty i interpretacje, Męskość na rozdrożu tożsamości czy Rozpoznawanie paradygmatów w pedagogice a świadomość własnego uwikłania w ich fundamentalizm.