Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Władze

Władze WSKS Gdynia

REKTOR, dr Andrzej Pawelczyk - zainteresowania badawcze dotyczą problematyki stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza stosunków polsko-czechosłowackich oraz konspiracji polskiej w latach drugiej wojny światowej. Autor artykułów naukowych między innymi Katolicy - Polacy - Żydzi w "Przeglądzie Historycznym" oraz Międzywojenne stosunki polsko-czechosłowackie w ocenie publicystyki konspiracyjnej 1939-1945, "Zeszyty Naukowe KUL". Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. J. Kłoczowskiego: Konspiracyjna organizacja katolików - Front Odrodzenia Polski w latach 1941-45. Po stażu naukowym w Instytucie Luigi Stuno w Rzymie zainteresowanie polityką wschodnią Watykanu. Przez dwa lata pracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

DZIEKAN, dr Joanna Zacniewska - zainteresowania badawcze i osiągnięcia dydaktyczne obejmują wykorzystanie metod komputerowych w edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia informatycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Rozprawa doktorska przygotowana w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczyła wykorzystania technologii informacyjnych jako środka dydaktycznego w kształceniu nauczycieli.