Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, na podstawie art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, powołały Międzyuczelniany Instytut Naukowo Dydaktyczny (MIND).

Celem MIND jest m.in. prowadzonie rekrutacji i konsultacji w zakresie studiów magisterskich, na kierunkach Administracyjno-Ekonomicznym i Pedagogice w różnych specjalnościach.

Studia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ułatwiających tzw. studiowanie na odległość i w ramach indywidualnej organizacji studiów.

Oferujemy studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunkach:

Administracyjno-Ekonomiczne w specjalnościach:


Pedagogika
w spacjalnościach:


W ramach jednej opłaty za studia magisterskie studenci równolegle realizują program studiów podyplomowych tj. Bezpieczeńśtwo ekonomiczne i społeczne na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym lub Edukacji artystycznej z opieką nad dzieckiem lub Doradztwa zawodowego i coachingu kariery na kierunku Pedagogika.

Na tej podstawie aboslwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów magisterskich i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Kolegium Jagielońskie - Toruńską Szkołę Wyższą.