Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia Magisterskie / Rekrutacja

Na uzupełniające studia magisterskie na kierunek Pedagogika, przyjmujmowani są absolwenci studiów m.in z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno-fizycznych i geograficzno-przyrodniczych. Studia pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, przewidziane są jako studia dające kwalifikacje nauczycielskie. 
Natomiast na uzupełniające studia magisterskiej Administracyjno-Ekonomiczne przyjmowani są aboslwenci studiów m.in. administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie, socjlogia, politologia a nawet studiów inżynierskich po uzupełnieniu różnic programowych. 

W ramach jednej opłaty za studia magisterskie studenci równolegle realizują program studiów podyplomowych tj. Bezpieczeństwo ekonomiczne i społecznena na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym lub Edukacji artystycznej z opieką nad dzieckiem lub Doradztwa zawodowego i coachingu kariery na kierunku Pedagogika. W ten sposób w trakcie 2 lat nauki nasi absolwenci uzuskują 2 dyplomy.

Przy zapisie obowiązuje wpisowe osobno za studia magisterskie i podyplomowe (100 zł x 2)

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

Z wpisowego zwolnieni są absolwenci WSKS i KJ-TSW

Ponadto przy zapisie wymagane są podpisane umowy wg wzorów:

Pedagogika, studia niestacjonarne (zaoczne):
- kwestionariusz osobowy na studia magisterskie
- kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe
- zobowiązanie finansowe studenta
- umowa o naukę na studiach podyplomowych x 2
umowa o naukę - x 2 

Administracyjno-Ekonomiczne, studia niestacjonarne (zaoczne):
kwestionariusz osobowy na studia magisterskie
kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe
zobowiązanie finansowe studenta
umowa o naukę na studiach podyplomowych x 2
umowa o naukę - x 2 

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się w Dziekanacie uczelni i można je wypełnić na miejscu.