Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Poparcie

Rozpoczynając działalność, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni uzyskała poparcie władz lokalnych, a Marszałek Województwa - Jan Kozłowski w wystąpieniu do MENiS napisał między innymi: 

Po zapoznaniu się z koncepcją kształcenia w WSKS popieram inicjatywę i wyrażam przekonanie, że absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój życia społeczno-gospodarczego Trójmiasta i Pomorza. Nie mam bowiem wątpliwości, że znaczenie wiedzy, nie tylko naukowej jest podstawowym instrumentem rozwoju każdej gospodarki, a dobrobyt społeczeństwa zależy od jego kreatywności z możliwością wielu zmian czy innowacji. Dlatego powstanie takich szkół jak WSKS jest jak najbardziej potrzebne, gdyż decyduje o przezwyciężeniu obecnych trudności, a w przyszłości stanie się warunkiem sine qua noneuropejskiego modelu życia.

Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Gdyni - Stanisław Szwabski o inicjatywie WSKS powiedział: 

Absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój miasta, gdyż Gdynia jest miastem dynamicznego rozwoju, o którego sile stanowią jej dobrze wykształceni mieszkańcy. Gwarancją tego sukcesu w przyszłości będzie szkolnictwo wyższe przygotowujące młode pokolenie gdynian do nowoczesnej gospodarki i uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. 

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej  z dn. 8 marca 2007r., otrzymała ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku politologia.  W uzasadnieniu uchwały PKA stwierdza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów. Na tej podstawie, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 czerwca 2008r., uczelnia otrzymała pozwolenie na działalność ważne do 2017r.