Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Plan zajęć

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
SEMESTR ZIMOWY

30.09-01.10.2017
21-22.10.2017
28-29.10.2017

18-19.11.2017

02-03.12.2017

16-17.12.2017
Przygotowanie pedagogiczne - 3 semestr
Socjoterapia i terapia pedagogiczna - 3 semestr
Doradztwo zawodowe i coaching kariery  Plan zajęć pdf
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Plan zajęć pdf
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Plan zajęć pdf
Przygotowanie pedagogiczne - 1 semestr Plan zajęć pdf
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą Plan zajęć pdf

20-21.01.2018

SEMESTR LETNI
17-18.02.2018
03-04.03.2018
17-18.03.2018
07-08.04.2018
21-22.04.2018
26-27.05.2018