Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Plan zajęć

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów

SEMESTR LETNI

17-18.03.2018

Doradztwo zawodowe i coaching kariery  
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
Przygotowanie pedagogiczne 
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą 

07-08.04.2018
21-22.04.2018
26-27.05.2018

16-17.06.2018 - zajecia dla EPiW ,EiRONI i PP