Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Problematyka wczesnej edukacji stanowi ciągle żywą dyskusję wśród pedagogów, rodziców i polityków, w której wszyscy podkreślają wysoką rangę wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej, jako najistotniejszego etapu w rozwoju osobowości i wychowania młodego pokolenia. Stąd m.in. wynika popularność edukacji przedszkolnej i organizacja różnych programów „wczesnego startu” dla zapewnienia dobrej jakości kształcenia dla jak największej populacji dzieci, z traktowaniem instytucji wczesnej edukacji jako etapu wyrównywania różnic rozwojowych i kształtowania nawyków do wysiłku intelektualnego.

Podkreśla się przy tym problematykę jakości kształcenia, (co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącego zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego), które powinno odkrywać i rozwijać indywidualne zdolności każdego dziecka.

Psychologia polska i polska pedagogika zajmująca się wartościową edukacją dla dzieciństwa, jasno i klarownie przedstawia podstawowe argumenty w tym zakresie podkreślając, że dzieciństwo jest wypełnione największą ilością okresów tzw. krytycznych dla całości życia, czyli takich, które już nigdy się nie pojawią, np. w zakresie zaufania, przywiązania, gramatyzacji mowy, nauki języka (także obcego), ćwiczenia pamięci i rozbudzania wyobraźni, bez czego dalsze planowanie edukacji staje się trudne a nawet niemożliwe. Ponadto okres przed-szkolny jest najważniejszy dla kształtowania (się) emocjonalności, bez której nie ma przecież sprawności w uczeniu.

Wreszcie dzieciństwo daje jedyną szansę zbudowania fundamentów uczenia (się) i dokonywania wyborów w różnych zakresach i jest najważniejsze dla kształtowania tożsamości oraz rozpoznawania mechanizmów pożądanych zachowań społecznych.

Dla realizacji tych podstawowych celów wczesnej edukacji potrzebne są fachowe kadry, które potrafią także przeciwstawiać się  rozgrywaniu zagadnień pedagogicznych jako interesu politycznego, nierzadko pomijającego jakość wychowania i kształcenia na tym etapie nauczania. Ponadto celem tych studiów jest także przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do nauczania języka angielskiego na poziomie Young Learners, czyli w przedszkolach i klasach  0-III, którzy  w ramach ćwiczeń i konwersatoriów doskonalić będą m.in. praktyczne aspekty nauczania języka angielskiego, jego gramatykę oraz szczegółowa dydaktykę. Z tego powodu specjalność jest  ofertą dla kandydatów, którzy znają język angielski, co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym, gdyż część przedmiotów prowadzonych jest w języku obcym oraz w trakcie studiów przystąpią do egzaminu z języka angielskiego, dającego świadectwo uznawane przez MEN. Zdanie egzaminu językowego jest indywidualną sprawa studenta, nie ma wpływu na ukończenie studiów a egzamin językowy nie jest organizowany przez Uczelnię.  

wczesna edukacja - wsks gdynia