Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Pedagogika pracy i polityka personalna

Gwałtowne zmiany współczesnego życia ekonomiczno-społecznego powodują, że coraz trudniej zaplanować drogę zawodową. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, nierzadko pozbawionych fachowego wsparcia w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych i dopasowaniu do nich własnych marzeń, możliwych do realizacji na współczesnym rynku pracy. Ważnym problemem jest zatem przygotowanie osób, które mogłyby udzielić wszechstronnej pomocy osobom stojącym przed wyborem drogi zawodowej oraz  ludziom pozbawionym pracy, w wyborze najlepszych rozwiązań, spełniających ich możliwości, ale też trafiających w realne potrzeby rynku pracy. Do tego konieczna jest bieżąca analiza rynku pracy i znajomość rozwoju gospodarczego regionu i kraju. Tylko tacy fachowcy mogą właściwie rekrutować i motywować pracowników do pracy, ale także zachęcać do doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania dla bieżącej realizacji ofert pracy. Do tego dochodzi pomoc pracodawcom w łagodzeniu przejściowych trudności z zatrudnieniem lub w sytuacjach koniecznych zmian strukturalnych firmy.

pedagogika pracy i polityka personalna - wsks gdynia

W trakcie I roku studiów obowiązuje wspólny program dla wszystkich specjalności, co pozwala na zdobywanie wiedzy pedagogicznej i ogólnohumanistycznej m.in. z filozofii, antropologii, psychologii, socjologii, historii wychowania czy psychologicznych i społecznych podstaw edukacji.

Na II roku studiów rozpoczyna się kształcenie specjalnościowe m.in. z metod badań pedagogicznych, ewaluacji w pracy pedagoga, prowadzenia negocjacji i mediacji, treningu twórczości, poradnictwa pedagogicznego, instytucji społeczeństwa obywatelskiego czy zawodoznawstwa.

W trakcie III roku studenci wybierają seminaria dyplomowe i obok pracy nad dyplomem dopełniają program studiów przedmiotami np. z  marketingu usług, analizy rynku pracy, zarządzania, w tym zarządzania personelem, controllingu kadrowego, poradnictwa zawodowego i badania predyspozycji zawodowych, profilaktyki bezrobocia oraz kształcenia ustawicznego.