Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Przygotowanie pedagogiczne

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do osób pragnących uzyskać przygotowanie do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela przedmiotów szkolnych, zgodnym z dyplomem ukończenia studiów nienauczycielskich lub do pracy pedagogicznej w przedszkolu bądź w klasach początkowych szkoły podstawowej. 

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub innymi zajęciami. Absolwenci uzyskają kompetencje i praktyczne narzędzia do realizacji zadań zawodowych, służące do organizowania procesu nauczania i wychowania oraz projektowania prorozwojowych działań edukacyjnych, poznają metody i strategie pracy zgodne z współczesną wiedzą o uczeniu się.

Absolwenci otrzymują kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów wyższych, dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia określonego rodzaju zajęć.

Program naszych studiów i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W trakcie studiów dla zainteresowanych prowadzone jest specjalne szkolenie /zakończone certyfikatem/ z zakresu udzielania pierwszej pomocy, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 ............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 
Napisz do nas lub zadzwoń! sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71