Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia licencjackie / Opłaty

Czesne za semestr na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na stacjonarnych studiach licencjackich wynosi 1900 zł, a na studiach niestacjonarnych 1875 zł. 

Czesne za semestr na kierunku PEDAGOGIKA na studiach stacjonarnych wynosi 1900zł, zaś na studiach niestacjonarnych 1800zł.
Za studia licencjackie można płacić w trzech ratach w semestrze bez dodatkowych kosztów.

W semestrze zimowym:
I rata do 10 października
II rata do 30 listopada
III rata do 31 grudnia

W semestrze letnim:
I rata do 28 lutego
II rata do 31 marca
III rata do 30 kwietnia

lub w ratach ustalonych przez samego studenta
Wpisowe na studia licencjackie wynosi 100 zł i jest przeznaczone na przygotowanie koniecznych dokumentów studenta. 
W przeciwieństwie do innych uczelni nie pobieramy dodatkowych opłat za wydanie indeksu, legitymacji czy dyplomu ukończenia studiów.

Wszystkie opłaty należy wnosić na konto:
Bank Pekao S.A. IV Oddział Gdynia, numer konta: 61 1240 3536 1111 0000 4042 0620

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas lub zadzwoń! 
sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71