Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Opłaty

Za studia podyplomowe można płacić w dwóch ratach w semestrze bez dodatkowych kosztów.

W semestrze zimowym:
I rata do 15 października
II rata do 15 grudnia

W semestrze letnim:
I rata do 28 lutego
II rata do 30 kwietnia

Wpisowego na studia podyplomowe wynosi 100 zł i jest przeznaczone na przygotowanie koniecznych dokumentów słuchacza.

Wszystkie opłaty należy wnosić na konto: 
Bank Pekao S.A. IV Oddział Gdynia, numer konta: 61 1240 3536 1111 0000 4042 0620

Czesne za semestr na studiach podyplomowych wynosi:

Studia dwusemestralne

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne
  1200 zł / semestr (całość 2400zł)
 • Bezpieczeństwo informacji
  1500 zł / semestr (całość 3000zł)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  1500 zł / semestr (całość 3000zł)
 • Doradca i asystent rodziny
  1500 zł / semestr (całość 3000zł)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  1200zł / semestr (całość 2400zł)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  1200zł / semestr (całość 2400zł)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
  1200zł / semestr (całość 2400zł)
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
  1200zł / semestr (całość 2400zł)
 • Koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych
  1200zł / semestr (całość 2400zł)
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej
  1200zł / semestr (całość 2400zł)
 • Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej
  1500zł / semestr (całość 3000zł)
 • Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą
  1200 zł / semestr (całość 2400zł)
Studia trzysemestralne
 • Dydaktyka BHP w szkole zawodowej
  1200 zł  I i II semestr, 800 zł III semestr (całość 3200zł)
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość
  1200 zł  I i II semestr, 800 zł III semestr (całość 3200zł)
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
  1200 zł I i II semestr, 800 zł III semestr (całość 3200zł)
 • Przygotowanie pedagogiczne
  1200 zł I i II semestr, 1000 zł III semestr (całość 3400zł)
 • Przygotowanie pedagogiczne w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu
  1200 zł I i II semestr, 1000 zł III semestr (całość 3400zł)
 • Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa
  1200 zł  I i II semestr, 800 zł III semestr (całość 3200zł)
 • Socjoterapia i terapia pedagogiczna
  1200 zł I i II semestr, 800 zł semestr III (całość 3200zł)