Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia magisterskie / Opłaty

Czesne za semestr na kierunku ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYM na uzupełniających studiach magisterskich wynosi 2000 zł. 

Czesne za semestr na kierunku PEDAGOGIKA na uzupełniających studiach magisterskich wynosi 2000 zł,
Za studia magisterskie można płacić w ratach bez dodatkowych kosztów.

W semestrze zimowym:
I rata do 20 października
II rata do 20 listopada
III rata do 20 grudnia
IV rata do 20 stycznia

W semestrze letnim:
I rata do 20 lutego
II rata do 20 marca
III rata do 20 kwietnia
IV rata do 20 maja

lub w ratach ustalonych przez samego studenta

Wpisowe na studia magisterskie wynosi 100 zł (oraz 100 zł za studia podyplomowe) i jest przeznaczone na przygotowanie koniecznych dokumentów studenta.
W przeciwieństwie do innych uczelni nie pobieramy dodatkowych opłat za wydanie indeksu, legitymacji czy dyplomu ukończenia studiów.
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej:
Bank Spółdzielczy w Toruniu: 88 9511 0000 0000 1928 2000 0010
 

............................................................................................................................................................
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas lub zadzwoń! 
sekretariat@wsks.pl / (58) 661 88 71