Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem w edukacji szkolnej

Dwusemestralne studia skierowane do osób legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym i pragnących uzyskać umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce oraz podstaw programowania na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), to połączenie technologii informatycznych z innymi technologiami komunikacji w kształceniu dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauki szkolnej. Dlatego każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią TIK w pracy własnej i w pracy dydaktycznej z uczniami. Ważną przy tym sprawą jest poznanie aspektów prawnych, etycznych i społecznych wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnej edukacji, z podstawą nauczania programowania, co rozwija umiejętności czytania, myślenia logicznego, analitycznego, algorytmicznego i matematycznego. Ponadto kształci umiejętności prezentowania pomysłów, łączących treści różnych przedmiotów szkolnych i wspomaga edukację projektową.

Zwykle programowanie kojarzy się nam z trudnym i dziwnym językiem, ściśle powiązanym z matematyką. I tak istotnie jest na wyższym poziomie kształcenia programistów, zaś na naszych studiach pokazujemy, że naukę programowania można poprowadzić już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, gdyż ćwiczenia w tym zakresie, prowadzone w formie zabawy, kształcą u dzieci kreatywne myślenie, twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań oraz rozbudzają wyobraźnię.

Dziś uczeń nie powinien być biernym odbiorcą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale powinien, przynajmniej w podstawowym zakresie, znać język programowania i umieć go wykorzystywać dla własnych potrzeb. I nie jest to żadna nowa moda, ale życiowa konieczność, aby bez kompleksów funkcjonować we współczesnych realiach zawodowych i społecznych. Dlatego już w podstawach programowych nauczania początkowego znalazła się nauka kodowania i programowania, a to wymaga pilnego przygotowania nauczycieli do nowych zajęć.