Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Uczelnia / Międzyuczelniany Instytut Naukowo-Dydaktyczny

W oparciu o art. 31a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (WSKS) i Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu (KJ-TSW), utworzyły jednostkę międzyuczelnianą pod nazwą: Międzyuczelniany Instytut Naukowo-Dydaktyczny (MIND), którego celem jest m.in. rekrutacja do uzupełniających studiów magisterskich, trwających cztery semestry, na kierunku Administracyjno-Ekonmicznym i Pedagogice. Studia te prowadzone są w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. Zgodnie z w/w podstawami prawnymi, absolwenci otrzymywać będą dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia, wydawane przez Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej, zaś organizacją kształcenia zajmować się będzie Międzyuczelniany Instytut Naukowo-Dydaktyczny, posiadający Regon: 341576144, NIP: 956-23-07-286 i w BGŻ S.A nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0382 3310