Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni 

ul. Armii Krajowej 46 
(wejście od ul. 3 maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel./faks 661 89 55

www: http://www.wsks.pl 
e-mail: sekretariat@wsks.pl 
dział promocji: marketing@wsks.pl 
biuro karier: marketing@wsks.pl
Kanclerz: biuro@wsks.pl

Wszystkie opłaty należy wnosić na konto:
Bank Pekao S.A. IV Oddział Gdynia, numer konta: 61 1240 3536 1111 0000 4042 0620