Wyższa Szkoła komunikacji Społecznej w Gdynii

Studia podyplomowe / Dydaktyka BHP w szkole zawodowej

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne skierowane do nauczycieli szkół zawodowych oraz osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń i pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania bhp w ramach programu szkolnego lub działalności gospodarczej.

Program naszych studiów z jednej strony wypełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty d. s. bhp, zaś z drugiej wynika z podstawy programowej dla szkolnictwa zawodowego. Efekty kształcenia dla wszystkich zawodów zakładają bowiem, iż absolwenci szkół zawodowych wyposażeni zostaną m.in. w podstawową wiedzę z zakresu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywanym, poznają skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka oraz potrafią stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.

Ponadto w trakcie studiów, organizujemy specjalny kurs nadający uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia w/w zajęć szkolnych.